Ffitrwydd i Fod yn Gartref

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/03/2023

Mae eich contract meddiannaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni fel eich landlord, sicrhau bod eich cartref yn 'ffit i fod yn gartref'. Mae'r hawl newydd hon yn ychwanegol at yr hawl i fynnu bod gwaith atgyweirio yn cae ei wneud gennym.

Rhaid i’ch cartref fod yn ffit i fod yn gartref pan fyddwch chi'n symud i mewn iddo ac yn ystod y cyfnod mae'r eiddo yn cael ei rentu i chi.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau ar beth mae hyn yn ei olygu i ddeiliaid contract.

FFHH canllawiau i ddeiliad contract

Tai