Rheoli Plâu

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Dim ond llygod mawr a llygod y gall ein tîm Rheoli Plâu eu trin

Ar gyfer pob mater arall yn ymwneud â Rheoli Plâu megis picwns, moch coed, gwiddon, morgrug ac unrhyw beth arall, rydym yn argymell bod ein tenantiaid yn cysylltu â chwmni Rheoli Plâu lleol sydd ag enw da neu'n chwilio am driniaeth sydd ar gael yn hwylus y gellir ei phrynu o siopau lleol, archfarchnadoedd ac ar-lein.

I ofyn i swyddog Rheoli Plâu ddod i drin llygod mawr neu lygod yn eich cartref neu o amgylch eich cartref, cysylltwch â'n Canolfan Cyswllt drwy ffonio 01267 234567.

Tai