Parod am Denantiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

 

Bydd angen i chi dalu Contract Meddiannaeth. Mae eich contract yn ddogfen gyfreithiol sy’n amlinellu beth yw eich cyfrifoldebau a beth yw cyfrifoldebau eich landlord.

Mae yna wahanol fathau o gontractau:

Contract diogel

Ar gyfer ymgeiswyr a fydd yn dod yn denantiaid y Cyngor neu Gymdeithas Tai (landlordiaid cymdeithasol). Mae landlordiaid cymdeithasol bellach yn cael eu hadnabod fel landlordiaid cymunedol a thenantiaid fel deiliaid contract.

Contract Safonol

Ar gyfer ymgeiswyr sy'n dod yn denantiaid i landlord preifat. Weithiau byddwn yn defnyddio’r contract hwn ar gyfer pobl sy’n symud i lety dros dro, ochr yn ochr â hysbysiad.

Trwydded

Ar gyfer rhai ymgeiswyr sy'n symud i lety dros dro.

Tai