Benthyciad troi tai’n gartrefi

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/11/2023

Mae'r menter Troi Tai’n Gartrefi yn cynnig benthyciadau er mwyn dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd fel cartrefi preswyl.

  • Gall benthyciadau dim ond fod ar gael ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy.
  • Ystyrir ceisiadau am fenthyciadau i drosi eiddo masnachol gwag yn llety preswyl. Ni fyddwn yn ystyried cais am fenthyciad ond os yw'r caniatâd cynllunio perthnasol wedi cael ei roi.
  • Uchafswm y benthyciad y gallwch wneud cais amdano yw £25,000 yr eiddo neu uned, hyd at uchafswm o £150,000 fesul ymgeisydd (6 uned).
  • Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, gan gymryd i ystyriaeth unrhyw forgais sy'n bodoli eisoes, fod yn fwy na 80% o werth yr eiddo ar hyn o bryd. Felly, os oes gennych forgais sy'n bodoli eisoes o £65,000 ar eiddo sy’n werth £100,000 ar y farchnad bresennol, yna uchafswm y benthyciad y gellir ei gymeradwyo yw £15,000.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl defnyddio eiddo arall yn warant ar gyfer y benthyciad.

Gall y cyllid gael ei ddefnyddio ar gyfer:

  • benthyciadau i ddychwelyd eiddo i ddefnydd i'w werthu – byddai gan y benthyciadau gyfnod ad-dalu o uchafswm o 2 flynedd
  • benthyciadau i ddychwelyd eiddo i ddefnydd i'w rentu – byddai gan y benthyciadau gyfnod ad-dalu o uchafswm o 3-5 blynedd

Bydd yr holl fenthyciadau a gymeradwyir yn ddarostyngedig i nifer o amodau i sicrhau bod arian y gronfa benthyciadau gynorthwyo cynlluniau eiddo gwag pellach.

Gwneud cais am fenthyciad troi tai’n gartrefi

Tai