Grant Tyfu Busnes

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gallwch ddefnyddio'r grant ar gyfer gwariant cyfalaf a/neu refeniw.

Gall gwariant cyfalaf gynnwys:

  • Prynu offer a pheiriannau newydd neu ail-law*. Ni allwch brynu faniau na cheir.
  • Cysgodfannau, gasebos i greu neu wella ardal fasnachu awyr agored.
  • Caledwedd TG a thelathrebu
  • Gosodion a ffitiadau, celfi ac offer swyddfa cyffredinol

*Mae'r amodau'n berthnasol, darllenwch yr adran hon ar brynu eitemau ail-law.

Gall gwariant refeniw arbenigol gynnwys:

  • Hyfforddiant arbenigol/technegol (nid yn achrededig o reidrwydd)
  • Comisiynu/gosod peiriannau
  • Meddalwedd arbenigol
  • Costau dosbarthu unrhyw offer
  • Ymgynghorwyr arbenigol*
  • Ardystiad Sicrhau Ansawdd*

* Asesir ar sail achosion unigol.