Trawsnewid Trefi

11. Budd i'r Gymuned

Fel rhan o'ch cais bydd angen i chi ddangos sut y bydd eich prosiect o fudd i'r gymuned. Gallai hyn olygu cynnig profiad gwaith, prentisiaethau ar y cyd neu leoliadau gwaith i bobl leol.