Trawsnewid Trefi

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Os caiff eich mynegiant o ddiddordeb ei gymeradwyo a gofynnir i chi gyflwyno cais llawn gallwch wneud cais am gyllid i dalu costau sy'n cynnwys:

Gwelliannau i eiddo masnachol

Gall gwaith allanol i'r adeilad gynnwys gwaith yr ystyrir ei fod yn angenrheidiol ar gyfer uniondeb strwythurol yr eiddo. Gallai'r eitemau gynnwys: 

 • Blaen siopau;
 • Arwyddion dwyieithog;
 • Ffenestri a drysau;
 • Goleuadau allanol;
 • Toeau a simneiau;
 • Cafnau a pheipiau dŵr glaw;
 • Rendro, glanhau cerrig ac atgyweirio, ail-bwyntio; a 
 • Gwaith strwythurol.

Gall gwaith mewnol i'r adeilad gynnwys yr holl waith, yn waith gweladwy neu strwythurol, sy'n angenrheidiol er mwyn cwblhau'r prosiect i ofynion Rheoliadau Adeiladu. Gallai hyn gynnwys:

 • Ffenestri a drysau;
 • Gwneud gwelliannau o ran mynediad;
 • Waliau, nenfydau, goleuadau;
 • Mesurau effeithlonrwydd ynni pan gânt eu cynnwys fel rhan o'r cynllun cyffredinol;
 • Cyfleustodau a gwasanaethau, gan gynnwys gwresogi;
 • Cyfleusterau llesiant (e.e. cyfleusterau ystafell ymolchi a glanhau hanfodol yn unig); a
 • Gwaith strwythurol

Seilwaith Gwyrdd

 • Waliau Gwyrdd
 • Toeau Gwyrdd
 • Gerddi Glaw
 • Parciau 'Poced'

Ni fydd y cyllid hwn yn cyfrannu at gostau cynnal a chadw parhaus yn y blynyddoedd ariannol i ddod.