Taliadau am Wasanaethau

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/04/2024

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud taliadau am wasanaethau.

SUT I DALU

  • Debyd Uniongyrchol: 01267 228938
  • Ar-lein: sirgar.llyw.cymru
  • Taliadau ffôn awtomatig 24 awr: 01267 679900
  • Llun-Gwener, (oriau swyddfa): 01267 234567
  • Yn bersonol yn yr Hwb yn Rhydaman neu Lanelli ac wrth y ddesg dalu yn 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
  • Gwnewch eich siec yn daladwy i "Cyngor Sir Caerfyrddin". Nodwch rif eich cyfrif, eich enw a'ch cyfeiriad ar gefn y siec.
    Drwy'r post: Anfonwch eich siec at: Rhenti Tai, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Tai