Contacts and useful links

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/02/2024

Tîm Cymorth Taliadau Uniongyrchol

Rheolwr y Tîm Taliadau Uniongyrchol: Debra C Gough

Ffôn: 01267 242324 Ebost: DPPAApplications@sirgar.gov.uk

 

Cysylltiadau defnyddiol

ACAS – Cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle.

Sgiliau Gofal – Elusen annibynnol sy’n cynorthwyo i greu gweithlu gofal cymdeithasol oedolion medrus, sy’n cael ei arwain yn dda ac sy’n cael ei werthfawrogi.

Gofal Cymdeithasol Cymru – Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr 

Hwb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru – Yr hwb Gwybodaeth a Dysgu (yr Hwb) yw eich siop un stop ar gyfer amrywiaeth o adnoddau ynghylch deddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru  

Dewis Cymru – Y lle ar gyfer lles yng Nghymru.

Age Cymru – Mae eich cangen leol o Age Cymru yn cynorthwyo gyda phethau fel cyfeillio, siopa, cludiant, llenwi ffurflenni, eiriolaeth, gweithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ymarfer corff a llawer mwy. 

Carers UK (Cymru) – Cyngor, Gwybodaeth a chymorth arbenigol i ofalwyr. 

CAIS – Helpu pobl sy’n cael problemau gyda dibyniaeth, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth – yn ogystal â chynnig Cymorth a Gwybodaeth i’w teuluoedd a’u cyfeillion.

Job Centre near me