Cysylltiadau Argyfwng

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/09/2023

Cysylltiadau Argyfwng Defnyddiol

Gall y rhifau hyn fod yn ddefnyddiol mewn argyfwng a dylid eu defnyddio yn ychwanegol at eich Cynllun Argyfwng:

  • Gwasanaeth Argyfwng Nwy Cenedlaethol - 0800 111 999
  • Llinell argyfwng Dwr Cymru - 0800 052 0130
  • Grid Cenedlaethol - 105 or 0800 6783 105 
  • Cyfoeth Naturiol Cymru (24awr) - 0345 988 1188
  • Llesiant Delta - 0300 333 2222

Atgyweiriadau Tai Argyfwng

Yn ystod oriau swyddfa (8:30yb - 6yp, Dydd Llun - Dydd Gwener)

Ffoniwch ni ar unwaith ar 01267 234567

Y tu allan i'r amseroedd hyn - 0300 333 2222.

Gallwch roi gwybod nawr am unrhyw achosion brys tu allan i oriau ar wefan Llesiant Delta.


Rhoi gwybod am broblem ar y ffyrdd

Rhoi gwybod am Lifogydd / Draeniau wedi'u Rhwystro, coed wedi cwympo a rhwystrau i gyd trwy'r dudalen ganlynol:

Rhoi gwybod am broblem ar y ffyrdd


Rhifau defnyddiol eraill

  • Childline - 0800 1111
  • RSPCA - 0300 1234 99
  • National Suicide Prevention Hotline - 0800 689 5652