Rhoi gwybod am lifogydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/10/2023

I roi gwybod am broblemau llifogydd brys, y tu allan i oriau swyddfa arferol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein ffonio ar 0300 333 2222, peidiwch ag adrodd ar-lein. Yn ystod tywydd garw, efallai y bydd yn rhaid i chi ddal y llinell ar gyfer gweithredwr. Ymdrinnir â digwyddiadau yn nhrefn blaenoriaeth.

Os gallwch ganfod ffynhonnell y llifogydd, gallwch roi gwybod yn uniongyrchol i'r sefydliad perthnasol. Os nad ydych yn sicr o ble mae'r dŵr yn dod, yna rhowch wybod i ni amdano.

Prif afonydd/môr

Os yw'r llifogydd yn cael eu hachosi gan brif afon neu'r môr, ffoniwch Gyfoeth Naturiol Cymru ar 03000 65 3000.

Prif gyflenwad dŵr / carthffos yn gollwng

Os yw'r prif gyflenwad dŵr yn gollwng neu os oes llifogydd yn dod o garthffos, ffoniwch Dŵr Cymru ar 0800 052 0130.

Gall fod yn anodd gwahaniaethu rhwng y prif gyflenwad dŵr yn gollwng a llifogydd dŵr daear ond os oes llif cyson nad yw'n amrywio gyda'r glaw yna gallai hyn olygu mai'r prif gyflenwad dŵr sy'n gollwng.

A oes unrhyw ffynonellau eraill o lifogydd?

Dylid rhoi gwybod i ni am lifogydd o unrhyw ffynhonnell ddŵr arall, er enghraifft:

  • Ffyrdd
  • Dŵr wyneb/daear
  • Nant fach / isafon

Peidiwch ag anghofio, os nad ydych yn sicr o ble mae'r dŵr yn dod, rhowch wybod i ni. Wrth lenwi ein ffurflen ar-lein, rhowch gymaint â phosibl o wybodaeth gan gynnwys unrhyw luniau neu ddeunydd fideo sydd gennych. Bydd hyn yn ein helpu i flaenoriaethu a chyfeirio adnoddau lle y mae arnynt eu hangen fwyaf.

Mewn argyfwng, y tu allan i oriau swyddfa (Llun-Gwener, 08:30-18:00) ffoniwch Lesiant Delta ar 0300 333 2222.

Rhoi gwybod am LIFOGYDD / ddraen wedi blocio ar Y ffordd

Rhoi gwybod am UNRHIW lifogydd eraill