Datblygu sylfaen o dystiolaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/05/2022

Mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) fod yn “gadarn” ac i hyn gael ei brofi drwy archwiliad annibynnol. I sicrhau “cadernid” mae'n ofynnol i ni fel Awdurdod Cynllunio Lleol gasglu a dangos y defnydd o dystiolaeth ar gyfer y materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd perthnasol.

Mae'r broses hon yn dechrau drwy nodi'r prif faterion a'r amcanion y mae'r CDLl yn mynd i'r afael â nhw. Disgrifir proses y cynllun fel un lle rhoddir pwysau ar y “pen blaen” gan fod y rhan fwyaf o'r gwaith o ran datblygu tystiolaeth ac ymgynghori â'r gymuned yn cael ei wneud yn gynnar, cyn bod y cynllun drafft yn cael ei gynhyrchu.

Mae nifer o drafodaethau wedi cael ei chynnal fel rhan o baratoi’r Cynllun. Maent ar gael isod i'w lawrlwytho.