Pentref Galwedigaethol Llaenlli

Golwg ar y prosiect

Y cynnig prosiect unigryw hwn oedd gwneud cynnydd o ran agenda drawsnewidiol Llywodraeth Cymru drwy sefydlu 'Pentref Galwedigaethol' cynghreiriol yng nghlwstwr Llanelli o ysgolion uwchradd sy'n cynnwys y pedwar lleoliad dysgu 11-16 presennol, sef Bryngwyn, Coedcae, Glan y Môr a Sant Ioan Llwyd, y lleoliad dysgu dwyieithog 11-19 yn y Strade, ysgol arbennig Heol Goffa a'r sefydliad trydyddol ôl-16 yng Ngholeg Sir Gâr.  

Datblygwyd cysyniad y "Pentref Galwedigaethol" ym mhob un o'r sefydliadau dysgu i alluogi disgyblion i ddatblygu cyfleusterau sgiliau galwedigaethol arbenigol ymhellach ar bob un o safleoedd ysgolion uwchradd Llanelli.

Mae'r datblygiad gorffenedig bellach yn darparu'r cyfleusterau canlynol yn benodol:

Bryngwyn - Canolfan Addysg Sgiliau Adeiladu

Sant Ioan Llwyd - cyfleuster hyfforddiant arlwyo arbenigol a bwyty hyfforddi bach

Y Strade - cyfleuster technoleg cerddoriaeth

Coedcae - cyfleuster celfyddydau perfformio a'r cyfryngau

Glan y Môr - cyfleuster gofalu a gofal plant

 

 

Addysg ac Ysgolion