Ysgol Sant Ioan Llwyd
Harvard Road, Llanelli, SA14 8SD

Trosolwg o'r Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys darparu Ysgol Sant Ioan Llwyd gyda bloc gwyddoniaeth newydd, estyniad i'r neuadd chwaraeon, cyfleusterau newid yn ogystal ag adnewyddu'r ystafelloedd dosbarth presennol ym mhrif floc yr ysgol yn sylweddol.

Yn ogystal â'r angen brys i ddarparu cyfleusterau chwaraeon wedi'u diweddaru yn yr ysgol, roedd angen darparu cyfleusterau Hoci yn Llanelli ac ardal ehangach Sir Gaerfyrddin ers i'r cyfleuster Hoci yng Ngholeg Syr Gar, a redir yn breifat, gael ei symud. Gyda chyllid ychwanegol gan Chwareon Cymru darparwyd cae hyfforddi pob tywydd 2G newydd yn ystod ail gam y cynllun.

Contractiwr

Cam 1 - Bloc Gwyddoniaeth Newydd, Ystafelloedd Newid ac Adnewyddu adeilad ysgol presennol - TAD Ltd, Llanelli

Cam 2 - Cae Chwaraeon MUGA 2 G - Lloyd & Gravell Ltd.

Dyddiad Symud

Cam 1 Medi 2017

Cam 2 Hydref 2021

Addysg ac Ysgolion