Ysgol Maes Y Gwendraeth
Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

  • fideo

Golwg ar y prosiect

Roedd sefydlu Ysgol Maes y Gwendraeth hefyd yn rhan o'r diwygiadau addysg ehangach yn ardal Cwm Gwendraeth a Dinefwr. Roedd Ysgol Maes y Gwendraeth, sef ysgol categori 2A 11-19, yn cymryd lle ysgolion uwchradd y Gwendraeth a Maes yr Yrfa.

Lleolir Ysgol Maes y Gwendraeth ar hen safle Maes yr Yrfa. Cafodd y safle ei ymestyn a'i adnewyddu'n helaeth yn unol â'r safonau adeiladu a argymhellwyd ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Roedd y gwaith adnewyddu yn darparu'r cyfleusterau a'r adnoddau gorau o fewn y gyllideb a roddwyd.

Contractiwr

Andrew Scott Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2016

Addysg ac Ysgolion