Ysgol Y Strade
Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

Golwg ar y prosiect

Darparodd y buddsoddiad yn Ysgol y Strade estyniad annibynnol sylweddol i greu adran Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg newydd. Cafodd yr ystafelloedd Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg presennol yn adeilad presennol yr ysgol eu hadnewyddu a'u trawsnewid yn gymysgedd o ystafelloedd dosbarth Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, gan gynnwys ystafell ddosbarth bwrpasol i'r chweched dosbarth.

Contractiwr

Interserve

Dyddiad symud

Medi 2015

Addysg ac Ysgolion