Dogfennau adnabod dilys

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/07/2021

Os ydych chi eisiau gwneud cais am dai, mae angen i chi ddarparu dogfennau adnabod, archebwch apwyntiad i ddod â'ch dogfennau i mewn.

Un o'r dogfennau canlynol;

 • Pasbort Dilys Cyfredol
 • Trwydded Yrru Llungarden Gyfredol (Y DU) - llawn neu dros dro
 • Tystysgrif Geni Lawn (Y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel) - rhoddwyd ar adeg yr enedigaeth
 • Tystysgrifau Mabwysiadu
 • (ar gyfer ceiswyr lloches a'r rheiny sydd wedi cael caniatâd i aros) Hawlenni Preswylio Biometrig

Neu, os nad oes ganddynt unrhyw un o'r dogfennau a restrir uchod

Unrhyw tri o'r canlynol;

 • Trwydded Yrru Ddilys heb Lun
 • Tystysgrif Geni (rhoddwyd ar ôl yr enedigaeth)
 • Tystysgrif Priodas / Partneriaeth Sifil
 • Rhif Carden Adnabod Lluoedd Ei Mawrhydi
 • Carden Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cyfriflen Morgais*
 • Cyfriflen Banc / Cymdeithas Adeiladu*
 • Cyfriflen Carden Gredyd*
 • Dogfennau Pensiwn*
 • Datganiad P45/P60*
 • Datganiad y Dreth Gyngor*
 • Hawlen Weithio/Visa*
 • Bil Cyfleustodau*
 • Llythyr Budd-daliadau*
 • Carden Adnabod Genedlaethol yr Undeb Ewropeaidd*
 • Slipiau Cyflog*
 • Cyfriflenni Banc wedi'u hargraffu a'u stampio gan y banc*

Noder: Sylwch fod yn rhaid i'r dogfennau canlynol fod yn ddogfennau diweddar - dim mwy na 6 mis oed.

Archebu apwyntiad

Tai