Tai ar werth

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/08/2020

Dyma restr o dai fforddiadwy sydd ar gael ar werth yn y Sir. Darparwyd y wybodaeth gan werthwr yr eiddo ac nid Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae tai fforddiadwy ar gyfer pobl sy'n gallu cael morgais ond sy'n methu â fforddio tŷ addas ar y farchnad agored. I gael gwybod a allech fod yn gymwys i gael tŷ fforddiadwy, gweler ein meini prawf.

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 16 Mawrth 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 23 Mawrth 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Mawrth 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 5 Ebrill 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 9 Mawrth 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn dŷ pen y teras â dwy ystafell wely ar werth yn Llangynnwr. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 20 Ebrill 2021.

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn dŷ pen teras â 3 ystafell wely ar werth yn Llangynnwr. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 25 Mai 2021.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 9 Mawrth 2021 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr newydd â 3 ystafell wely ar werth yng Nghlos Benallt Fawr, Fforest, yr Hendy.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr newydd â 3 ystafell wely ar werth yng Nghlos Benallt Fawr, Fforest, yr Hendy.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr newydd â 2 ystafell wely ar werth yng Nghlos Benallt Fawr, Fforest, yr Hendy.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr newydd â 2 ystafell wely ar werth yng Nghlos Benallt Fawr, Fforest, yr Hendy.

Mwy o wybodaeth

Mae fflat un ystafell wely ar yr ail lawr ar werth ar gyrion Caerfyrddin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 13 Hydref 2020.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 16 Medi 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 25 Awst 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 16 Mehefin 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 21 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 28 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 23 Mehefin 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 14 Gorffennaf 2020 ymlaen

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ canol teras fforddiadwy â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar dir ar hen safle Garej Central, Heol Llannon, Tymbl Uchaf. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu gwneud o 7 Ebrill 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ pen teras fforddiadwy â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar dir ar hen safle Garej Central, Heol Llannon, Tymbl Uchaf. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu gwneud o 14 Ebrill 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn dŷ pen y teras â dwy ystafell wely ar werth yn Llangynnwr. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 17 Tachwedd 2020.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 4 Awst 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 23 Medi 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 9 Medi 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 1 Medi 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 18 Awst 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 11 Awst 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 29 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Morgan Homes yn natblygiad Coed y Dderwen yng Nghwmgwili. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy â 3 ystafell wely yn cael ei adeiladu yn Bro Mebyd, Bancffosfelen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 22 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 15 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ pen teras fforddiadwy â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar dir ar hen safle Garej Central, Heol Llannon, Tymbl Uchaf. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu gwneud o 31 Mawrth 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ pâr fforddiadwy â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar dir ar hen safle Garej Central, Heol Llannon, Tymbl Uchaf. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu gwneud o 28 Ebrill 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dy fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 8 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 8 Gorffennaf ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 17 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Mehefin 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Mehefin 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn natblygiad ‘The Bridles’. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 7 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ pâr fforddiadwy â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar dir ar hen safle Garej Central, Heol Llannon, Tymbl Uchaf. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu gwneud o 21 Ebrill 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu ar safle ger Brogeler yn Llangeler. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 17 Mawrth 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 23 Mawrth 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 23 Mawrth 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn dŷ pâr â dwy ystafell wely ar werth yn Llwynhendy. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 3 Mawrth 2020.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 10 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 27 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 13 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Morgan Homes yn natblygiad Coed y Dderwen yng Nghwmgwili. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Hydref 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr tair ystafell wedi'i gyflwyno'n dda iawn ar werth yng Nghwrt Lando.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy ar wahân â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar Heol Pen-y-groes, Gors-las. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi yn cael eu gwneud i'r ymgeisydd cymwys cyntaf

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr fforddiadwy â thair ystafell wely ar werth yng Nghaerfyrddin

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy â 3 ystafell wely yn cael ei adeiladu yn Bro Mebyd, Bancffosfelen. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu cyflwyno o 9 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth