Tai ar Werth

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/03/2023

Dyma restr o dai fforddiadwy sydd ar gael ar werth yn y Sir. Darparwyd y wybodaeth gan werthwr yr eiddo ac nid Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae tai fforddiadwy ar gyfer pobl sy'n gallu cael morgais ond sy'n methu â fforddio tŷ addas ar y farchnad agored. I gael gwybod a allech fod yn gymwys i gael tŷ fforddiadwy, gweler ein meini prawf.

Ar werth - Argaeledd Presennol

Tŷ canol teras â dwy ystafell wely wedi'i gyflwyno'n dda ym mhentref Cefneithin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 25 Ebrill 2023.

Mwy o wybodaeth