Tai ar werth

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2020

Dyma restr o dai fforddiadwy sydd ar gael ar werth yn y Sir. Darparwyd y wybodaeth gan werthwr yr eiddo ac nid Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae tai fforddiadwy ar gyfer pobl sy'n gallu cael morgais ond sy'n methu â fforddio tŷ addas ar y farchnad agored. I gael gwybod a allech fod yn gymwys i gael tŷ fforddiadwy, gweler ein meini prawf.

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 17 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Morgan Homes yn natblygiad Coed y Dderwen yng Nghwmgwili. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy â 3 ystafell wely yn cael ei adeiladu yn Bro Mebyd, Bancffosfelen. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu cyflwyno o 9 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn dŷ pâr â dwy ystafell wely ar werth yn Llwynhendy. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 3 Mawrth 2020.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 10 Chwefror 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 27 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 13 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Morgan Homes yn natblygiad Coed y Dderwen yng Nghwmgwili. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 20 Ionawr 2020 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 17 Rhagfyr 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen..

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Hydref 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr tair ystafell wedi'i gyflwyno'n dda iawn ar werth yng Nghwrt Lando.

Mwy o wybodaeth

Mae 3 dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Caiff enwebiadau ar gyfer y tŷ hwn eu gwneud yn awr. Mae lloriau gosod wedi'u cynnwys yn y pris.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 30 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy ar wahân â thair ystafell wely yn cael ei adeiladu ar Heol Pen-y-groes, Gors-las. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi yn cael eu gwneud i'r ymgeisydd cymwys cyntaf

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae 3 dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Caiff enwebiadau ar gyfer y tŷ hwn eu gwneud yn awr

Mwy o wybodaeth

Mae 2 dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 9 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae 2 dŷ fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu ar ddatblygiad Parc Brynderi yn Llanelli. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartrefi'n cael eu gwneud o 9 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ fforddiadwy â 3 ystafell wely yn cael ei adeiladu yn Bro Mebyd, Bancffosfelen. Bydd enwebiadau ar gyfer y tŷ yn cael eu cyflwyno o 9 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr â thair ystafell wely wedi'i gyflwyno'n dda iawn ar werth ym Mhant y Barcud

Mwy o wybodaeth

Tŷ pen y teras â thair ystafell wely wedi'i gyflwyno'n dda ym mhentref Cefneithin.

Mwy o wybodaeth

Mae byngalo pâr deniadol â 2 ystafell wely yn cael ei adeiladu fel rhan o ddatblygiad y mae galw mawr amdano. Mae'n berffaith ar gyfer y rhai sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf ac sy'n dymuno cymryd y cam cyntaf ar yr ysgol eiddo.

Mwy o wybodaeth

Tŷ pâr fforddiadwy â thair ystafell wely ar werth yng Nghaerfyrddin

Mwy o wybodaeth

Tai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu gan Persimmon yn natblygiad Parc yr Onnen yng Nghaerfyrddin. Cyflwynir enwebiadau ar gyfer y cartrefi o 3 Medi 2019 ymlaen.

Mwy o wybodaeth