Tai ar Werth

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2024

Dyma restr o dai fforddiadwy sydd ar gael ar werth yn y Sir. Darparwyd y wybodaeth gan werthwr yr eiddo ac nid Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae tai fforddiadwy ar gyfer pobl sy'n gallu cael morgais ond sy'n methu â fforddio tŷ addas ar y farchnad agored. I gael gwybod a allech fod yn gymwys i gael tŷ fforddiadwy, gweler ein meini prawf.

Ar werth - Argaeledd Presennol

Mae dau dŷ pâr tair ystafell wely yn cael eu hadeiladu yn Heol Cae Pownd ym mhentref Cefneithin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 22 Hydref 2023.

Mwy o wybodaeth

Tŷ canol teras â dwy ystafell wely wedi'i gyflwyno'n dda ym mhentref Cefneithin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 19 Ionawr 2024.

Mwy o wybodaeth

Mae Dŷ teras pen 3 ystafell wely ar werth ar gyrion Caerfyrddin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 9 Ionawr 2024.

Mwy o wybodaeth

Mae fflat dwy ystafell wely ar y llawr cyntaf ar werth ar gyrion Caerfyrddin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 12 Rhagfyr 2023.

Mwy o wybodaeth

Mae'r tŷ pâr teuluol hwn â dwy ystafell wely, sydd wedi'i gyflwyno'n dda, ym mhentref Gors-las. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 22 Awst 2023.

Mwy o wybodaeth

Mae cartref fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn Golwg Gwendraeth. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartref yn cael eu gwneud o 17 Hydref 2023 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae cartref fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn Golwg Gwendraeth. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartref yn cael eu gwneud o 17 Hydref 2023 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae cartref fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn Golwg Gwendraeth. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartref yn cael eu gwneud o 17 Hydref 2023 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae cartref fforddiadwy newydd yn cael ei adeiladu yn Golwg Gwendraeth. Bydd enwebiadau ar gyfer y cartref yn cael eu gwneud o 17 Hydref 2023 ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Mae tŷ pâr â dwy ystafell wely ar werth yn Llanelli. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 27 Tachwedd 2023.

Mwy o wybodaeth

Mae dau dŷ pâr tair ystafell wely yn cael eu hadeiladu yn Awel y Mynydd ym Mhen-bre. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 24 Hydref 2023.

Mwy o wybodaeth

Mae'r byngalo pâr teuluol hwn â dwy ystafell wely, sydd wedi'i gyflwyno'n dda, ym mhentref Rhydargaeau. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 26 Medi 2023.

Mwy o wybodaeth

Tŷ canol teras â dwy ystafell wely wedi'i gyflwyno'n dda ym mhentref Cefneithin. Enwebir prynwyr ar gyfer y tŷ hwn ar ôl 25 Ebrill 2023.

Mwy o wybodaeth

Tai