Tai newydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Rhan o gynllun uchelgeisiol y Cyngor sef y Cynllun Darparu Tai Fforddiadwy a fydd yn darparu dros 1,000 o dai fforddiadwy yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod o bum mlynedd, gan fuddsoddi dros £60m yn ein cymunedau.

Cynllun Cyflenwi Tai Fforddiadwy

Tai