Caerfyrddin - Marchnad Dan Do
Swyddfa Marchnad, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1QY

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Tachwedd - Ebrill.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Rholyn o fagiau gwastraff bwyd

Gallwch archebu bin gwyrdd neu gadi brown ar-lein.

Os nad ydych wedi derbyn eich darpariaeth flynyddol eto a bod eich bagiau wedi dod i ben, gallwch ofyn am rolyn drwy e-bostio galw@sirgar.gov.uk.