Tre Ioan - Co-op
Llwyn Onn, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 3PY

  • 01267 237048
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 07:00 - 23:00
Dydd Mawrth 07:00 - 23:00
Dydd Mercher 07:00 - 23:00
Dydd Iau 07:00 - 23:00
Dydd Gwener 07:00 - 23:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 23:00
Dydd Sul 07:00 - 23:00

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Tachwedd - Ebrill.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Bagiau leinio gwastraff bwyd

Gallwch archebu bin gwyrdd neu gadi brown ar-lein.

Os nad ydych wedi derbyn eich darpariaeth flynyddol eto a bod eich bagiau wedi dod i ben, gallwch ofyn am rolyn drwy e-bostio: galw@sirgar.gov.uk.