Morton’s Fine Foods – Cross Hands
5 Heol Caerfyrddin, Cross Hands Llanelli SA14 6SP

  • 01269 845971
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 08:00 – 16:00
Dydd Mawrth 08:00 – 17:30
Dydd Mercher 08:00 – 17:30
Dydd Iau 08:00 – 17:30
Dydd Gwener 08:00 – 17:30
Dydd Sadwrn 08:00 – 15:00
Dydd Sul Closed

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin bwyd
  • Cadi cegin
  • Leiniau cadi cegin

Gallwch archebu bin bwyd neu gadi cegin ar-lein.