Siop A-Z Rhydaman (Premier)
110 Stryd y Coleg, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2BR

  • 01269 594300
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 06:00 - 09:00
Dydd Mawrth 06:00 - 09:00
Dydd Mercher 06:00 - 09:00
Dydd Iau 06:00 - 09:00
Dydd Gwener 06:00 - 09:00
Dydd Sadwrn 06:00 - 09:00
Dydd Sul 07:00 - 09:00

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin bwyd
  • Cadi cegin
  • Leiniau cadi cegin

Gallwch archebu bin bwyd neu gadi cegin ar-lein.