Hwb Llanelli
36 Stryd Stepney, Llanelli

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Coronafeirws (COVID-19)

Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Bydd pob eiddo wedi derbyn tri rholyn o fagiau glas. Os bydd angen rhagor o fagiau arnoch byddwch yn gallu casglu un rholyn o un o'n mannau casglu bagiau glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.


Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas
  • Bin gwyrdd
  • Cadi brown
  • Rholyn o fagiau gwastraff bwyd