Llanelli Asda
Stryd Murray, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 1BX

  • 01554 745519
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 07:00 - 21:00
Dydd Mawrth 07:00 - 21:00
Dydd Mercher 07:00 - 21:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 07:00 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 22:00
Dydd Sul 10:00 - 16:00

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn danfon tri rholyn o fagiau glas a bagiau bin bwyd i bob cartref yn flynyddol. Caiff y rhain eu danfon rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Gallwch gasglu’r canlynol o’r man dosbarthu hwn:

  • Rholyn o fagiau glas

Nid ydynt yn darparu’r canlynol:

  • Bin bwyd
  • Cadi cegin
  • Leiniau cadi cegin

Gallwch archebu bin bwyd neu gadi cegin ar-lein.