Cyfarfodydd rhithwir y Cyngor

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod y cyfarfod hwn ar 0330 336 4321. Bydd angen i chi ddefnyddio'r côd canlynol: 37533938#. Byddwch yn talu'r un gyfradd â rhif ffôn lleol, am daliadau galwad cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ar y we yn rhad ac am ddim, ond gallai fod hyd at 10 eiliad o oedi.  Gellir gwylio cyfarfodydd wedi’u harchifo ar Public-i.