Amddifadedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/12/2017

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC)

MALlC yw'r dull swyddogol o fesur amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.

Cyhoeddwyd MALlC 2014 ar 26 Tachwedd 2014, gan ddefnyddio’r data diweddaraf a dangosyddion gwell sy’n seiliedig ar y gwersi a ddysgwyd o baratoi’r mynegeion blaenorol. Mae peth gwybodaeth yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol a chafodd y ddogfen ei ddiweddaru ar 20fed o Fehefin 2017.

Mae MALlC yn cynnwys wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd: incwm; cyflogaeth; iechyd; addysg; mynediad i wasanaethau; diogelwch cymunedol; amgylchedd ffisegol a thai. Mae data pob maes yn cael ei gasglu o bob math o ddangosyddion gwahanol.

Cyngor a Democratiaeth