Proffiliau Ward ac Ardal

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir amrywiol iawn o ran ei phobl a'i daearyddiaeth. Y drefn a fu oedd bod y sir yn cynnwys 58 o wardiau etholiadol gyda 74 o aelodau etholedig. Fodd bynnag, yn dilyn adolygiad sylweddol o ffiniau etholiadol gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru, o etholiadau lleol Mai 2022 ymlaen, bydd y sir yn cynnwys 51 o wardiau a 75 o aelodau. Gellir dod o hyd i'r ffiniau wardiau newydd o fis Mai 2022 ymlaen ar y tudalennau canlynol  - Rhanbarthau Etholiadol

 

Proffiliau Ward

I weld y data Cyfrifiad diweddaraf ar gyfer eich ward cliciwch yma. Bydd y ddolen yn mynd â chi i ddangosfwrdd sydd wedi’i gynhyrchu gan Data Cymru ac sydd wedi’i gynllunio i helpu defnyddwyr i ddeall mwy am eu ward a’r bobl sy’n byw ynddi.

 

Proffiliau Ardal

Neu i adeiladu proffil pwrpasol yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad ar gyfer gwahanol fathau o ardaloedd fel cymdogaethau, plwyfi, wardiau neu awdurdodau lleol cliciwch yma.

Gallwch chi:

• Ddod o hyd i ardal yn ôl enw neu god post
• Llunio ardal eich hun ar fap
• Dewis pynciau gwahanol data o Cyfrifiad 2021
• Arbed yr ardal yr ydych wedi creu llun I’w defnyddio eto
• Lawrlwytho eich proffil ardal fel llun neu daenlen (CSV)
• Ychwanegu eich proffil at wefan

Os oes gennyh unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Dealltwriaeth Data data@sirgar.gov.uk

Cyngor a Democratiaeth