Ymchwil ac Ystadegau

Mae’r Tîm Polisi yn casglu gwybodaeth, data ac ystadegau o ffynonnellau amrywiol sydd wedi eu cyhoeddi ynghyd â gwybodaeth a gesglir trwy ymgynghoriadau ac ymgysylltu cenedlaethol a lleol.

Defnyddir a chyhoeddir y wybodaeth hyn gan y Cyngor, rhanddeiliaid a’r cyhoedd er mwyn hysbysu gwaith cynllunio a datblygu gwasanaeth yn Sir Gâr.

Cyngor a Democratiaeth