Economi

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/12/2023

Mae hyn yn amlinellu'r proffil economaidd hyd at Ionawr 2019. Mae’r stoc o fusnesau gweithredol yn Sir Gaerfyrddin wedi cynhyddu fyny at 0.5% (+30 o unedau) rhwng 2016 a 2017. Cofnodwyd cyfanswm o 625 o fusnesau yn ‘dechrau’ a 635 yn ‘cau’ gyda chyfanswm lefelau stoc yn codi i 6,165. 

Cyfradd Gweithgaredd Economaidd

(oedran gweithio, cyfnod hyd at Medi 2018)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 75.7% -1.8%
Cymru 76.2% +0.5%
DU 78.3% +0.3%

Cyfradd Cyflogaeth

(oedran gweithio, cyfnod hyd at Medi 2018)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 72.9% -0.5%
  72.6% +0.7%
DU 75.0% +0.6%

Cyfradd Diweithdra
(hawlwyr wedi cymhwyso Rhagfyr 2018)
Ffynhonnell: Nomis, Hawlwyr Diwethdra

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 1.5% +0.4%
Cymru 0.8% -0.3%
DU 0.8% -0.3%

Stoc Busnes (2017)

Ffynhonnell: Ystadegau Cymru

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 6,165 +0.5%
Cymru 102,890 +4.5%
DU 2,925,600 +3.2%

Enillion

(gros wythnosol llawn amser, 2018)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Enillion ac Oriau

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £511.40 -1.2%
Cymru £518.60 +2.5%
DU £569.00 +3.4%

Pris Tai

(pris gwerthiant canolig, Tachwedd 2018 )
Ffynhonnell: Mynegai Cyfartaledd Pris Tai

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £145,791 +5.0%
Cymru £161,499 +5.0%
DU £230,630 +2.8%

Cyngor a Democratiaeth