Adroddiad Blynyddol Y Gymraeg 2020-2021

Mae’n ddyletswydd statudol ar yr Awdurdod i weithredu Safonau’r Iaith Gymraeg. Fel rhan o’r Safonau hynny, mae’n ofynnol i ni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol i fanylu ar gydymffurfiaeth a gweithredu. Yn yr adroddiad, ceir enghreifftiau o’r hyn sydd wedi ei gyflawni, llaw yn llaw ag astudiaethau achos lleol.

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth