Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Diben y datganiad ynghylch gwastraff yw nodi'r hyn y mae'r Cyngor wedi'i wneud hyd yma i gyrraedd ei dargedau statudol o ran ailgylchu a gwastraff, ein perfformiad hyd yma, a'r hyn y byddwn yn ei gyflawni dros y blynyddoedd nesaf hyd at 2025

darllenwch ein datganiad ynghylch gwastraffRead 

Cyngor a Democratiaeth