Addysg a Gwasanaethau Plant

Yr adran Addysg a Gwasanaethau Plant sy'n gyfrifol am wasanaethau plant, gwasanaethau addysg, cwricwlwm a lles, effeithiolrwydd ysgolion a datblygu strategol.

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
Gareth Morgans

Pennaeth Mynediad i Addysg
Simon Davies

Pennaeth Strategaeth a Chymorth Dysgwyr
Aeron Rees

Pennaeth Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant
Aneirin Thomas

Pennaeth Gwasanaeth: Plant a Theuluoedd
Jan Coles

Arweinydd Strategol ar gyfer Effeithiolrwydd Ysgolion
Elin Forsyth

Cyngor a Democratiaeth