Lle a Seilwaith

Yr adran Lle a Seilwaith sy'n gyfrifol am y gwasanaethau cynllunio, cymorth busnes, datblygu a pherfformiad, eiddo, gwasanaethau amgylcheddol a gwastraff a phriffyrdd a thrafnidiaeth.

Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith
Ainsley Williams

Pennaeth Trafnidiaeth a Phrifyrdd
Stephen Pilliner

Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd
Rhodri Griffiths

Rheolwr Cynnal a Chadw Eiddo
Jason Jones

Rheolwr Gwella Busnes
Jackie Edwards

Pennaeth Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol
Daniel John

Cyngor a Democratiaeth