Adroddiad yr Arolygydd a Mabwysiadu'r Cynllun

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/01/2020

Bydd yr arolygydd yn paratoi adroddiad yn amlinellu unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud i'r cynllun, ynghyd ag esboniad o baham bod angen y newidiadau hyn. Mae'r Cyngor yn gorfod cydymffurfio â chynnwys yr adroddiad ac argymhellion yr arolygydd.

Cyn pen wyth wythnos ar ôl derbyn adroddiad yr Arolygydd, mae'n ofynnol ar i'r Cyngor fabwysiadu'r CDLl terfynol.

Cynllunio