Cyflwyno'r Cynllun, ac Archwiliad Annibynnol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/02/2023

Bydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn archwilio'r CDLl Diwygiedig, a bydd yn ystyried y sylwadau adneuo, y cynllun adneuo a'r adroddiad terfynol yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig. Nod yr archwiliad yw sicrhau bod y cynllun yn “gadarn” a bod barn pawb sydd wedi gwneud sylwadau wedi cael ei hystyried.

Mae'r profion “cadernid” yn cwmpasu tri chategori: gweithdrefnau, cysondeb a chydlyniant/effeithiolrwydd. Caiff rhan o'r broses archwilio ei chynnal yn gyhoeddus a rhoddir hawl i bob gwrthwynebydd ymddangos a rhoi ei farn.

Cynllunio