Iaith Arwyddion Prydain

Cwrs Iaith Arwyddion Prydain a achredir gan Agored Cymru yw hwn. Mae'r cwrs yn 2 awr yr wythnos am 10 wythnos.

P'un a ydych am archebu prydau bwyd, prynu tocynnau neu ofyn am gyfarwyddiadau, gallwch ddysgu sut i ofyn y cwestiynau, ac i ddeall yr atebion a roddir!

O'r dechrau'n deg byddwch yn cytuno ar eich nodau gyda'ch tiwtor ac yn llunio'ch cynllun dysgu eich hun. Byddwch yn cadw eich gwaith mewn portffolio ac yn olrhain yr hyn rydych yn ei ddysgu. Bydd eich tiwtor yn asesu hyn ac yn rhoi adborth i chi'n rheolaidd i'ch helpu i wella.

Cwrs ar gyfer dechreuwyr yw hwn ac ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch ynghylch Iaith Arwyddion Prydain. Bydd pob gwers yn ychwanegu at yr hyn rydych wedi ei ddysgu eisoes (ond bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith yn ystod yr wythnos). Dewch â llyfr nodiadau a phen ysgrifennu, bydd eich tiwtor yn eich cynghori os oes angen i chi brynu unrhyw beth arall.

Mae'r cwrs hwn ar ddydd Llun, 18:00 - 20:00 yng Nghanolfan Dysgu Caerfyrddin. Mae'r cwrs yn costio £75 a ffi achredu o £10.

Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Gallwch alw yn un o'n canolfannau i gofrestru a thalu.

Dyddiadau tymor 2017/18 Dechrau Hanner tymor Diwedd
Haf 2017 24 Ebrill 29 Mai - 2 Mehefin 21 Gorffennaf
Hydref 2017 05 Medi 30 Hydref - 03 Tachwedd 22 Rhagfyr
Gwanwyn 2018 08 Ionawr 19 Chwefror - 23 Chwefror 29 Mawrth
Haf 2018 17 Ebrill 28 Mai - 01 Mehefin 24 Gorffennaf

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o’r fath.

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/03/2018