Iaith Arwyddion Prydain

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/09/2019

Pa un a ydych am archebu prydau, prynu tocynnau neu ofyn am gyfarwyddiadau, gallwch ddysgu sut i ofyn cwestiynau, a deall yr atebion a roddir!

O'r dechrau'n deg byddwch yn cytuno ar eich nodau gyda'ch tiwtor ac yn llunio'ch cynllun dysgu eich hun. Byddwch yn cadw eich gwaith mewn portffolio ac yn olrhain yr hyn rydych yn ei ddysgu. Bydd eich tiwtor yn asesu hyn ac yn rhoi adborth i chi'n rheolaidd i'ch helpu i wella.

Dewch â llyfr nodiadau a phen ysgrifennu gyda chi.  Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno ddwy awr yr wythnos am 10 wythnos.

Cwrs ar Cyflwyniad i'r Iaith Arwyddion Prydain dechreuwyr yw hwn ac ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch ynghylch Iaith Arwyddion Prydain. Bydd pob gwers yn ychwanegu at yr hyn rydych wedi ei ddysgu eisoes (ond bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith yn ystod yr wythnos).

Lleoliad Diwrnod / Amser Wythnosau  Dyddiad Dechrau Y Ffi

Canolfan Addysg Gymunedol Penygroes
Y Pafiliwn yn y Parc
Heol BrynCwar
Penygroes
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7PG

 

Dydd Mawrth, 18.00 - 20.00  10 10 Medi 2019 £85   

Sut i gofrestru?

Ffoniwch 01267 235413 i gofrestru neu os oes gennych ymholiadau pellach. Ar ddyddiad dechrau eich cwrs, byddwch yn cwblhau ffurflen gofrestru ac yn talu. Gellir talu ag arian parod neu â siec sy’n daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin’. A fyddech cystal â dod â chopi o'ch pasbort neu drwydded yrru sy'n cynnwys llun fel prawf hunaniaeth.

Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Addysg ac Ysgolion