Canolfan Ddysgu Caerfyrddin
Heol y Ffwrnais, Caerfyrddin, SA31 1EU

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Dewch draw i’r ganolfan ddysgu i oedolion yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher 19 - Gwener 21 o Fehefin 9:00yb a 5:00yp, byddwn ni’n aros amdanoch â chyflenwad o de, coffi, gwybodaeth a bisgedi!

Does dim angen gwneud apwyntiad. Gallwch alw yn y ganolfan ar ddydd Mercher unrhyw bryd rhwng 12.30 a 5.30; neu ffonio (01267 224915 neu 01267 235413) a gadael rhif ac fe ffoniwn ni chi’n ôl cyn gynted â phosibl; neu anfonwch neges e-bost atom.

Addysg ac Ysgolion